Sunday, 01/08/2021 - 11:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Quang
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

 

NĂM HỌC 2018-2019

I. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục :

1.Nhiệm vụ chung .

1.1.Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

1.2.Tăng cường công tác quản lý học sinh; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh. Tiếp tục tổ chức cam kết phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh giữa các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan bằng các chương trình cụ thể, thiết thực.

1.3.Tăng cường các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

1.4.Tổ chức nghiêm túc, an toàn các hội thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp trường và tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh năm 2018-2019.

1.5.Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và học sinh trong nhà trường; đẩy mạnh triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

1.6.Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức và tham gia đạt kết quả tốt phong trào TDTT, Điền kinh cấp Huyện .

1.7.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Tích cực tham gia hội thi phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập của huyện, tỉnh. Nâng cao chất lượng đề tài sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

2.Giáo dục phổ thông.

2.1.Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai tự đánh giá trường học.

2.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng công tác PCGD.

2.3.Tiếp tục triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020.

II. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí :

1.Tổ chức quán triệt; sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan và kiểm tra đôn đốc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục cho địa phương theo quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

2.Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền.

3.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đơn vị nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch văn bản hành chính.

4.Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục.

5.Tập trung kiểm tra có chiều sâu các hoạt động kiểm tra hành chính và kiểm tra các tổ, bộ phận trong trường học. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong đơn vị.

6.Triển khai, thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, chính xác.

7.Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

III. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục :

1.Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của đơn vị. Tổ chức có hiệu quả công tác tự bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tiếp tục tham gia công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2015 - 2021.

3.Tiếp tục thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng.

IV. Công tác kế hoạch, tài chính :

1. Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 và tầm nhìn đến năm 2025.

2.Giữ vững và phát huy tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014 - 2018.

3.Tiếp tục triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các đơn vị trường học.

4.Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2015 - 2021.

V.Công tác phát triển mạng lưới Trường, Lớp và tăng cường CSVC, TBDH :

1.Tăng cường nguồn lực đầu tư tu sửa, mua sắm CSVC phục vụ tốt việc dạy và học.

2.Tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học; tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách liên quan đến cung cấp và khai thác các thiết bị dạy học.

3.Tiếp tục đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy - học, đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học.

4.Thực hiện công tác đầu tư kinh phí trong ứng dụng CNTT để phục vụ công tác quản lý và dạy học

 

CÁC KIẾN NGHỊ , ĐỀ XUẤT (Như kế hoạch năm học)

HIỆU TRƯỞNG

 

Võ Văn Nhâm

 


Danh mục:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 3
Năm 2021 : 5.871