Tuesday, 27/09/2022 - 01:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Quang
Trung học cơ sở Phước Quang: DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIÊN TIẾN - Năm học 2017-2018

Trung học cơ sở Phước Quang: DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH TIÊN TIẾN - Năm học 2017-2018

TTHọ TênLớpĐTBCNXLHLXLHKĐạt danh hiệu
1Thái Thị Minh Chiêu7A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
2Trần Thùy Dung7A18.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
3Trịnh Hưng Khôi7A18.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
4Lê Huỳnh Kim Khuê7A18.7GiỏiTốtHọc sinh giỏi
5Tô Thanh Lịch7A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
6Nguyễn Ý Nhi7A18.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
7Nguyễn Thùy Nhiên7A18.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
8Nguyễn Thị Ý Như7A18.9GiỏiTốtHọc sinh giỏi
9Hồ Thị Thúy Quỳnh7A18.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
10Nguyễn Văn Tâm7A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
11Biện Võ Ái Thi7A18.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
12Huỳnh Thị Thanh Thi7A18.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
13Trần Quốc Thông7A18.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
14Đoàn Anh Thư7A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
15Trần Minh Thư7A19.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
16Huỳnh Đỗ Hoài Thương7A19.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
17Lưu Thân Thương7A18.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
18Phạm Thùy Trâm7A18.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
19Lê Thị Bảo Trân7A18.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
20Nguyễn Gia Triều7A18.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
21Phạm Lưu Quốc Trung7A18.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
22Thái Thanh Tuấn7A18.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
23Hồ Cẩm Tú7A18.9GiỏiTốtHọc sinh giỏi
24Trần Phùng Vịnh7A19.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
25Nguyễn Hữu Danh7A17.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
26Trương Trần Phương Diễm7A17.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
27Nguyễn Kiều Yến Nhi7A17.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
28Đặng Anh Quân7A17.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
29Nguyễn Lê Hồng Thắm7A18.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
30Đoàn Thị Kim Tuyền7A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
31Châu Lê Hải Yến7A17.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
32Ngô Thị Thanh Diệu7A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
33Nguyễn Hồ Duy7A27.6KháKháHọc sinh Tiên tiến
34Nguyễn Lê Anh Đạt7A26.8KháKháHọc sinh Tiên tiến
35Phan Thanh Hàn7A27.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
36Nguyễn Thị Thu Hường7A27.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
37Dương Thị Tuyết Ngân7A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
38Nguyễn Trần Hồng Nhung7A27.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
39Nguyễn Thị Mỹ Phúc7A28.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
40Võ Minh Phúc7A27.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
41Nguyễn Thị Thúy Tâm7A27.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
42Lê Duy Thịnh7A26.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
43Nguyễn Thị Mỹ Thương7A28.0giỏiTốtHọc sinh giỏi
44Tô Thị Thu Thương7A28.0giỏiTốtHọc sinh giỏi
45Lê Thùy Trâm7A27.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
46Lê Thị Ái Vân7A27.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
47Nguyễn Thanh Việt7A26.9KháKháHọc sinh Tiên tiến
48Tô Quốc Việt7A26.8KháKháHọc sinh Tiên tiến
49Lê Văn Vỹ7A27.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
50Nguyễn Quang Anh7A38.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
51Man Đức Quân7A38.7GiỏiTốtHọc sinh giỏi
52Hồ Thu Hằng7A37.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
53Trần Diễm Hằng7A37.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
54Bùi Thị Hậu7A37.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
55Hồ Trần Mỹ Lệ7A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
56Trần Ngọc Quỳnh Như7A37.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
57Nguyễn Đinh Diệu Tâm7A37.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
58Ngụy Đặng Thanh Thùy7A37.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
59Lê Thị Phương Thúy7A37.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
60Dương Bùi Anh Thư7A37.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
61Lê Hà Tiên7A36.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
62Trần Mỹ Triều7A37.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
63. Trần Thị Thanh Trúc7A48.0giỏiTốtHọc sinh giỏi
64Nguyễn Thị Mỹ Trinh7A48.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
65Phạm Thị Cẩm Tú7A47.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
66Đỗ Thị Lệ Trúc7A47.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
67Nguyễn Ngọc Trân Châu7A47.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
68Nguyễn Châu Trinh7A47.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
69Trần Thị Mỹ Thoa7A47.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
70Võ Đồng Phát7A46.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
71Lê Tuấn Phát7A46.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
72Trần Thị Yến Nhi7A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
73Nguyễn Hoàng Phúc7A47.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
74Nguyễn Quang Vinh7A46.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
75Mai Tuấn Kiệt7A58.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
76Huỳnh Ngọc Trang7A58.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
77Nguyễn Quỳnh Nga7A57.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
78Nguyễn Chí Công7A57.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
79Nguyễn Vĩnh Bảo Trân7A57.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
80Nguyễn Cẩm Tiên7A57.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
81Trần Thị Mỹ Hạnh7A57.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
82Lê Thị Kim Hạnh7A57.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
83Nguyễn Thùy Linh7A57.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
84Hà Tình7A57.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
85Võ Thành Thoại7A56.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
86Lê Vi7A56.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
87Lê Quang Hưng7A66.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
88Hà Thị Mỹ Lệ7A67.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
89Ung Thanh Lan Nhi7A67.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
90Lê Thị Hồng Tâm7A67.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
91Huỳnh Công Thành7A66.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
92Nguyễn Thị Minh Thảo7A67.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
93Nguyễn Thị Thanh Thảo7A67.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
94Từ Hồng Thắm7A66.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
95Đặng Hồng Thi7A68.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
96Lê Thanh Thịnh7A67.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
97Nguyễn Đình Thụ7A67.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
 Đỗ Thị Thanh Thủy7A67.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
98Nguyễn Minh Vũ7A67.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
99Trần Vũ Bảo Hân8A18.9GiỏiTốtHọc sinh giỏi
100Nguyễn Thị Quỳnh Sa8A18.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
101Nguyễn Thị Thanh Ân8A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
102Lê Minh Đức8A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
103Trần Thị Mỹ Hằng8A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
104Trần Anh Vũ8A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
105Hồ Văn Khải8A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
106Hồ Việt Bảo8A18.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
107Huỳnh Nhật Bảo8A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
108Hồ Lý Anh Nguyên8A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
109Ngô Kim Dung8A18.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
110Nguyễn Đặng Trúc Ly8A18.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
111Lê Mai Thanh Trúc8A18.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
112Nguyễn Ý Nhi8A18.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
113Cáp Văn Ngã8A18.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
114Lê Thị Hồng Quyên8A18.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
115Nguyễn Thị Yến Nhi8A18.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
116Nguyên Thị Lệ Quyên8A18.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
117Đặng Huyền Trâm8A17.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
118Phan Thanh Thảo8A17.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
119Phạm Minh Huy8A17.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
120Nguyễn Song Thân8A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
121Ngô Thị Thùy Duyên8A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
122Trần Hữu Thịnh8A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
123Trần Hữu Hiệp8A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
124Nguyễn Văn Hưng8A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
125Trần Đình Hoan8A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
126Trần Bích Liễu8A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
127Đinh Thị Lệ Đào8A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
128Nguyễn Trần Tiến8A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
129Bùi Thị Tuyết Trinh8A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
130Trần Nguyên Vũ8A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
131Dương Đức Cường8A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
132Trịnh Xuân Bình8A17.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
133Phan Như Ý8A17.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
134Hà Viết Linh8A17.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
135Nguyễn Thị Bích Liên8A17.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
136Dương Lê Bảo Thương8A17.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
137Nguyễn Trung Tuấn8A16.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
138Biện Huỳnh Băng Băng8A28.8GiỏiTốtHọc sinh giỏi
139Nguyễn Thành Dự8A28.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
140Biện Thị Cảm Ly8A28.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
141Trần Duy Khiêm8A28.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
142Biện Thị Hồng Ấn8A27.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
143Đặng Nhất Bình8A26.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
144Trần Đặng Yến Chi8A26.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
145Nguyên Công Danh8A26.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
146Nguyễn Hoài Hảo8A27.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
147Ngô Thị Mỹ Hạnh8A26.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
148Trương Thị Hồng Hạnh8A27.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
149Lê Thúy Hằng8A27.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
150Trần Thúy Hằng8A26.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
151Lê Công Hậu8A26.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
152Man Lê Minh Hiếu8A27.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
153Lê Hoàng8A26.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
154Nguyễn Thị Cảm Ly8A27.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
155Trần Ly8A26.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
156Phạm Thị Lệ My8A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
157Lê Nữ Cẩm Tuyến8A37.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
158Phạm Thị Túc Như8A37.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
159Lương Thị Hồng Thắm8A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
160Lê Tuyết Trinh8A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
161Phan Nguyễn Ánh Tuyết8A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
162Phan Quỳnh Như8A37.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
163Trần Thị Thanh Trúc8A37.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
164Huỳnh Thị Thanh Ngân8A37.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
165Nguyễn Thanh Ngân8A36.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
166Lê Nữ Hoài Thương8A36.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
167Phạm Thị Mỹ Trâm8A36.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
168Lê Thị Mỹ Sự8A36.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
169Biện Hồng Thân8A36.5KháKháHọc sinh Tiên tiến
170Đinh Ngọc Hồng8A47.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
171Phạm Thị Huệ8A46.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
172Nguyễn Thành Hưng8A46.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
173Đỗ Thanh Nữ8A47.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
174Trần Minh Tú8A47.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
175Đỗ Hữu Phúc8A57,1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
176Huỳnh Thị Mỹ Thuận8A57,1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
177Lê Thanh Tiến8A57,5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
178Nguyễn Bích Thoa8A57,7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
179Võ Quốc Nhựt8A57,8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
180Lê Thị Xuyến8A58,0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
181Nguyễn Hương Giang9A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
182Trần Thị Mỹ Giang9A18.7GiỏiTốtHọc sinh giỏi
183Bùi Thị Thanh Hòa9A18.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
184Dương Ngọc Thúy Hòa9A18.7GiỏiTốtHọc sinh giỏi
185Phạm Nữ Bảo Linh9A18.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
186Võ Công Luân9A18.8GiỏiTốtHọc sinh giỏi
187Nguyễn Thành Văn9A18.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
188Lê Đinh Ánh9A16.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
189Đinh Lệ Chân9A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
190Lê Minh Chiến9A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
191Đỗ Trọng Dân9A17.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
192Nguyễn Thị Phương Diễm9A17.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
193Cao Thị Hồng Diệu9A17.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
194Phan Trọng Đại9A16.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
195Lê Nguyên Giang9A17.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
196Nguyễn Thị Cẩm Giang9A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
197Đinh Nữ Huỳnh Giao9A17.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
198Đinh Nguyên Giáp9A16.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
199Trương Đình Hải9A16.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
200Nguyễn Thị Mỹ Hạ9A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
201Đồng Sĩ Khang9A17.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
202Mã Hữu Khanh9A17.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
203Nguyễn Gia Kiệt9A17.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
204Huỳnh Hồ Như Lợi9A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
205Tạ Thị Hồng My9A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
206Trần Thị Kim Ngân9A17.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
207Dương Thị Hồng Thắm9A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
208Nguyễn Quốc Thắng9A16.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
209Nguyễn Thị Kiều Trang9A17.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
210Đỗ Nguyễn Ánh Trâm9A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
211Bùi Thị Lan Vy9A17.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
212Nguyễn Phạm Khánh Linh9A28.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
213Lê Kim Hiếu9A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
214Đinh Quốc Lâm9A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
215Lê Trâm Kha9A27.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
216Trần Tiến Hưng9A27.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
217Trần Hữu Duy9A27.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
218Trần Văn Luân9A27.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
219Dương Minh Kha9A26.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
220Lê Thị Kim Khâm9A26.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
221Nguyễn Thị Mỹ Dung9A26.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
222Trần Minh Hoàng9A26.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
223Trần Minh Hoan9A26.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
224Man Sĩ Hoài9A26.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
225Nguyễn Thanh Phong9A26.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
226Võ Lê Huân9A26.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
227Bùi Thị Phương Thảo9A38.9GiỏiTốtHọc sinh giỏi
228Trần Mai Yến Như9A38.8GiỏiTốtHọc sinh giỏi
229Đồng Võ Nghiệp9A38.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
230Tô Ngọc Mơ9A37.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
231Trần Hồng Nhung9A37.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
232Đinh Phạm Quỳnh Như9A37.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
233Đồng Việt Nhựt9A37.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
234Võ Tuyết Nhi9A37.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
235Nguyễn Thị Yến Nhi9A37.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
236Nguyễn Thị Phú9A37.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
237Ngô Thị Thanh Ngân9A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
238Trần Thị Quang Nhặn9A37.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
239Nguyễn Thị Phương9A37.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
240Nguyễn Hương Mụi9A36.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
241Trần Thanh Ngân9A36.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
242Võ Tấn Đạt9A46.6KháKháHọc sinh Tiên tiến
243Lê Gia Hân9A46.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
244Nguyễn Như Quỳnh9A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
245Lê Văn Tâm9A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
246Đặng Kim Thanh9A47.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
247Đồng Quốc Thành9A47.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
248Lê Thị Thu Thảo9A47.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
249Nguyễn Thị Xuân Thi9A46.7KháKháHọc sinh Tiên tiến
250Nguyễn Công Thịnh9A47.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
251Man Khánh Thông9A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
252Man Thành Tiên9A47.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
253Nguyễn Ngọc Tín9A46.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
254Lê Thanh Tịnh9A48.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
255Man Đức Trí9A48.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
256Nguyễn Quốc Trung9A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
257Cái Minh Trường9A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
258Nguyễn Thị Thúy Vi9A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
259Dương Hàn Vũ9A46.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
260Nguyễn Trần Xuân Yến9A46.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
261Huỳnh Thị Thu Ngọc9A58.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
262Ung Dung Đại9A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
263Võ Thị Thúy Hằng9A56.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
264Lê Tuấn Huy9A57.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
265Trần Quang Huy9A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
266Võ Ngọc Huy9A56.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
267Võ Hồng Quế Hương9A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
268Ngô Nguyễn Tuấn Kiệt9A57.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
269Nguyễn Quốc Lâm9A56.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
270Nguyễn Thị Nhã Linh9A57.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
271Võ Văn Luân9A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
272Phạm Thị Trà Mi9A56.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
273Trần Thị Phương Ngân9A57.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
274Trương Quỳnh Ngân9A57.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
275Lê Trường Nghĩa9A57.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
276Đồng Nguyên9A56.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
277Nguyễn Công Nguyên9A56.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
278Hồ Ngọc Nhật9A57.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
279Lê Đình Nhật9A56.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
280Hồ Yến Nhi9A56.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
281Trần Ngọc Thiện9A68.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
282Đoàn Yến Nhi9A67.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
283Trần Thị Mỹ Nhung9A66.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
284Lê Thị Tuyết Nữ9A66.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
285Trương Thị Kiều Oanh9A66.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
286Phạm Lê Hồng Phi9A67.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
287Trần Sinh Phúc9A67.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
288Nguyễn Thị Thanh Thảo9A67.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
289Trương Thị Phương Thảo9A66.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
290Nguyễn Ngọc Thiện9A66.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
291Nguyễn Hiếu Thuận9A67.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
292Nguyễn Ngọc Thương9A66.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
293Bùi Lưu Diễm Tình9A67.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
294Nguyễn Phi Trọng9A67.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
295Lê Nhật Trúc9A66.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
296Lý Thị Thanh Tuyền9A67.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
297Trần Thành Được9A67.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
298Trần Hồng Sinh6A46.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
299Nguyễn Minh Tuấn6A46.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
300Lê Hoàng Phúc6A46.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
301Dương Thanh Giang6A46.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
302Lê Văn Tài6A46.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
303Nguyễn Thị Thanh Trúc6A46.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
304Hồ Nguyễn Hoài Mi6A47.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
305Phan Nguyễn Hà Mi6A47.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
306Nguyễn Thị Trà My6A47.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
307Man Thanh Thành6A47.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
308Nguyễn Nữ Hà Tiên6A47.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
309Trần Nguyễn Trường Vy6A47.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
310Dương Nhất Huy6A47.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
311Trần Quang Huy6A47.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
312Bùi Thị Ánh Tuyết6A47.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
313Nguyễn Thị Tường Vy6A48.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
314Ngô Quang Vinh6A48.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
315Đỗ Thị Lệ Hiền6A48.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
316Nguyễn Thị Lệ Kiều6A48.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
317Nguyễn Thị Hồng Thoa6A48.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
318Trần Nguyễn Thanh Nhất6A49.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
319Man Đức Nguyên6A28.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
320Võ Anh Nhật6A28.7GiỏiTốtHọc sinh giỏi
321Nguyễn Duy Thắng6A28.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
322Bùi Thị Minh Thư6A28.1GiỏiTốtHọc sinh giỏi
323Phạm Gia Hân6A27.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
324Đoàn Nguyễn Trung Kiên6A27.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
325Nguyễn Thị Ngọc Nga6A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
326Huỳnh Thị Thanh Ngân6A27.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
327Võ Đặng Tú Quyên6A27.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
328Lê Gia Thi6A27.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
329Man Thùy Trâm6A27.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
330Đỗ Văn Trọng6A28.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
331Lê Đình Chương6A26.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
332Lưu Chí Dũng6A26.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
333Trần Thị Yến Nhi6A27.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
334Nguyễn Thành Công6A18.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
335Dương Danh Dũng6A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
336Nguyễn Thị Hương Lý6A18.8GiỏiTốtHọc sinh giỏi
337Nguyễn Thị Thanh Phố6A18.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
338Trần Trúc Quỳnh6A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
339Huỳnh Đỗ Đức Thiên6A18.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
340Lê Hồng Chi6A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
341Nguyễn Lê Mỹ Duyên6A17.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
342Võ Hoàng Hoài6A17.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
343Man Thành Luân6A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
344Hà My My6A17.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
345Nguyễn Trà My6A17.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
346Phạm Yến Nhi6A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
347Nguyễn Trần Quang6A16.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
348Trần Man Bảo Tâm6A17.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
349Lê Trần Quang Thanh6A17.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
350Ngô Thị Thu Tiền6A17.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
351Hà Thái Tú6A17.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
352Nguyễn Thị Tường Vi6A16.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
353Thái Huy Vũ6A17.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
354Bùi Thị Như Ý6A16.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
355Hồ Như Ái6A57.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
356Huỳnh Thanh Bằng6A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
357Tô Hoàng Châu6A57.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
358Trần Chí Công6A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
359Trần Thị Mỹ Hiền6A58.7GiỏiTốtHọc sinh giỏi
360Trương Thị Diệu Hiền6A56.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
361Trần Gia Huy6A57.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
362Nguyễn Đặng Thùy Linh6A57.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
363Võ Khánh Linh6A57.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
364Nguyễn Trần Hồng Loan6A58.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
365Nguyễn Nhì6A58.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
366Cao Hoàng Phát6A57.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
367Trần Ái Quốc6A56.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
368Hồ Như Quỳnh6A58.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
369Nguyễn Thị Mỹ Tâm6A57.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
370Phan Hồng Thảo6A58.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
371Nguyễn Trần Thi6A57.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
372Trần Ánh Tuyết6A58.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
373Đồng Trung Việt6A57.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
374Phan Quốc Việt6A57.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
375Nguyễn Ngọc Tường Vy6A57.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
376Huỳnh Thanh Hiển6A37.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
377Nguyễn Ngọc Hiệu6A37.5KháTốtHọc sinh Tiên tiến
378Nguyễn Kế Hoàng6A37.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
379Nguyễn Duy Khánh6A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
380Bùi Sỹ Kiệt6A37.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
381Phạm Thị Cẩm Linh6A37.9KháTốtHọc sinh Tiên tiến
382Nguyễn Thị Thúy Ngân6A37.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
383Phạm Kim Ngân6A37.6KháTốtHọc sinh Tiên tiến
384Trương Cao Nghĩa6A37.7KháTốtHọc sinh Tiên tiến
385Trần Nguyễn Ái Nhã6A38.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
386Nguyễn Thị Bảo Như6A38.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
387Nguyễn Huỳnh Kim Oanh6A38.0KháTốtHọc sinh Tiên tiến
388Bùi Thị Minh Thao6A37.2KháTốtHọc sinh Tiên tiến
389Lê Thái Thị Ngọc Thắm6A37.4KháTốtHọc sinh Tiên tiến
390Hồ Lê Hồng Thúy6A38.5GiỏiTốtHọc sinh giỏi
391Nguyễn Quốc Trọng6A38.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
392Võ Anh Vũ6A37.1KháTốtHọc sinh Tiên tiến
393Bùi Thị Tường Vy6A37.8KháTốtHọc sinh Tiên tiến
394Mai Trường Ái Vy6A37.3KháTốtHọc sinh Tiên tiến
395Thái Thị Lê Duyên6A68.3GiỏiTốtHọc sinh giỏi
396Nguyễn Trần Hồng Hà6A68.2GiỏiTốtHọc sinh giỏi
397Trần Lê Mỹ Ngân6A68.9GiỏiTốtHọc sinh giỏi
398Trần Thúy Nhi6A68.6GiỏiTốtHọc sinh giỏi
399Phạm Phùng Xuân Thúy6A68.0GiỏiTốtHọc sinh giỏi
400Trần Anh Tuấn6A68.4GiỏiTốtHọc sinh giỏi
401Võ Quốc Hiền6A67.0KháTốtHS Tiên tiến
402Lê Huy Hoàng6A66.9KháTốtHS Tiên tiến
403Trần Duy Kha6A66.7KháTốtHS Tiên tiến
404Man Đắc Khoa6A66.9KháTốtHS Tiên tiến
405Đồng Thị Mỹ Lệ6A67.0KháTốtHS Tiên tiến
406Nguyễn Dương Mỹ Lệ6A67.4KháTốtHS Tiên tiến
407Nguyễn Trọng Lượng6A67.1KháTốtHS Tiên tiến
408Hồ Nguyên Duy6A66.7KháTốtHS Tiên tiến
409Man Yến Nhi6A67.5KháTốtHS Tiên tiến
410Trần Tấn Tài6A67.4KháTốtHS Tiên tiến
411Phạm Thị Thu Thảo6A67.8KháTốtHS Tiên tiến
412Phạm Thị Như Thơ6A67.2KháTốtHS Tiên tiến
413Ngô Thùy Trâm6A68.2KháTốtHS Tiên tiến
414Dương Nguyễn Quế Trân6A67.8KháTốtHS Tiên tiến
415Đào Thanh Trúc6A67.2KháTốtHS Tiên tiến
416Trần Minh Vương6A66.5KháTốtHS Tiên tiến
417Biện Nguyễn Bảo Xuyên6A67.4KháTốtHS Tiên tiến
       
 Phước Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2018 
    Người lập 
    Nguyễn Trí Phú 

Danh mục: Hoạt động chuyên môn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 09 : 456
Năm 2022 : 6.010